Kontakt


Kontaktný formulár

Please wait...

Kontaktné informácie


AKVA-EXOT s.r.o.
J.Kráľa 33
95301
Zlaté Moravce
ICO: 46416111
IC DPH: SK2023380733
firemný mail: akvaexot@gmail.com

Zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro. vl. číslo: 30213/N

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, odbor výkonu dozoru tel. č. 037/772 02 16, www.soi.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:30 - 16:30
Utorok 8:30 - 16:30
Streda 8:30 - 16:30
Štvrtok 8:30 - 16:30
Piatok 8:30 - 16:30
Sobota 8:30 - 12:00
obedná prestávka 12.00 - 12.30